Inga dödsfall från kosttillskott – men 783.000 dödsfall av läkemedel – och ingen bryr sig..

22 september, 2014
22 september, 2014

Intressant läsning! Jag har lagt upp hela artikeln för den som är intresserad.

 http://www.kostdemokrati.se/business/2014/06/14/inga-dodsfall-fran-kosttillskott-men-783-000-dodsfall-av-lakemedel-och-ingen-bryr-sig/

 

Läkemedel vs Kosttillskott – Dödligt farligt vs Ofarligt

Kosttillskott minskar minskar ohälsan, vilket innebär reducerad läkemedelsförsäljning. Således utgör tillskott ett reellt hot mot läkemedelsindustrin som måste bekämpas, där våra myndigheter utgör lojala hantlangare. Tjänstemännen är styrda av industrin och så länge folket och förtroendevalda politiker inte bryr sig, så kommer detta vanstyre att fortgå. Industrin är proffs på att manipulerar och styra okunniga politiker och svaga tjänstemän.

Således måste det sovande folket vakna upp och ställa saker och ting till rätta.
.

.
Vården dödar drygt 70 patienter per dag – kosttillskott noll per år

26.000 onödiga dödsfall per år som VÅRDEN står för, sopas under mattan. Men om kosttillskott eller alternativbehandling skulle ge upphov till ETT ENDA dödsfall så hade våra myndigheter omedelbart ryckt ut, skärpt lagstiftning hade snabbehandlats och i media hade vi läst om det dagen efter på första sidan med KRIGSRUBRIKER. Att riktig mat, kosttillskott och alternativmedicin gör tusentals friska och läkemedelsbefriade talas tyst om.

Ingen i ansvarig ställning bryr sig

Att drygt 70 svenskar i onödan dör varje dag i Sverige på grund VÅRDENs felbehandlingar och läkemedel, det säljer inga lösnummer. Det ifrågasätts inte ens. Har ansvariga politiker och tjänstemän blivit blinda eller är det bara dumhet och ”ego business” som råder?

Vårdens verksamhet vågar ingen ifrågasätta, men det som kan rädda värden från att krascha, jagas av våra myndigheter. Dags att sätta fokus på VÅRDEN och våra myndigheter. Vad sysslar de egentligen med (avlönade av medborgarna)?

Men först måste vi välja kompetenta och engagerade politiker som vågar göra något. Myndigheter och vården kommer inte att göra något, de sitter fast i sina strukturer som flugor på ett flugpapper. Detsamma verkar stämma in på dagens politiker också.

Således folkets ansvar den 14 september 2014. Om vi missar den chansen får vi dras med odugliga politiker och tjänstemän i fyra år till (och innan dess har vården kraschat).
.

Tredje största dödsorsaken. Uppskattningsvis 26.000 dödsfall i Sverige
varje år på grund av felbehandlingar och läkemedelsbiverkningar.

Inga dödsfall från kosttillskott, men 783.000 dödsfall av läkemedel

Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott. Enligt den senaste rapporten från USAs giftinformationscentral orsakades inte ett enda dödsfall av kosttillskott. Däremot finns det rapporter om att 783.936 amerikaner dött av läkemedel – på ett år.

Trots medias alla varningar för kosttillskott så är det inga som dör av dem. Den senaste rapporten för år 2008 från amerikanska giftinformationscentral som presenterades i Clinical Toxicology visar att inga dött från multivitaminer, inga från mineraler, inga från vitamin A, B, C, D eller E.

Det fanns heller inga dödsfall rapporterade från örter, aminosyror, kinesisk medicin, ayurvedisk medicin, blågröna alger (stort medialarm i Sverige) eller homeopati. Trots det skall de stoppas.

Amerikanska giftinformationscentralen är den största och mest tillförlitliga i världen. Det finns 61 giftcenter över hela USA som håller noggrann uppsikt över alla förgiftningsfall. Om alla de 154 miljoner människor som använder kosttillskott varje dag tar en tablett om dagen, så blir det 56 miljarder doser årligen. Om de tar 3-4 piller, vilka de flesta gör, blir siffran astronomisk. Inga dödsfall.

Så vad kommer larmet i media ifrån? Krigsrubriker i tidningarna. Var är kropparna? Granskar inte journalisterna rapporterna som kommer? Och vilka media har rapporterat den positiva nyheten: ”inga dödsfall”?

I så fall skulle de säkert även kommit fram till den extremt oroväckande nyheten att biverkningar från receptbelagd medicin uppgår till 2,2 miljoner, och att antalet iatrogena (läkarframkallade) dödsfall i USA uppgår till 783 936.Kostnaderna för dessa är lika astronomiska.

Dessa höga siffror kan säkert ifrågasättas i sin exakthet, men siffrorna är officiellt sett redan höga. Dessutom finns det ett mörkertal som aldrig redovisas till FDA biverkningscentral, som långtifrån är lika exakt som giftinformationscentralens. Man räknar med att rapporteringen av biverkningar till FDA bara utgör 1 procent av de verkliga siffrorna.

Men relationen mellan alternativmedicin och skolmedicin är det verkligt intressanta med dessa siffror. Och då kan man också förstå hur och varför media manipuleras.

Man kan också undra varför kinesisk medicin och ayurvedisk medicin skall förbjudas (noll dödsfall) i EU, samt så gott som alla örtpreparat och i praktiken homeopatiska medel. Det är EU som bestämt att alla hyllor skall tömmas på dessa medel (EC Directive 2004/24/EC).

Samtidigt säljs det giftiga mediciner och vacciner ganska ohejdat. Bara psykiatrins antipsykotiska medel är rena stordräparna och siffror på hundratusentals dödsfall har nämnts. Patienterna drabbas av övervikt, diabetes och förtidig död. Flera läkemedelsföretag har stämts, bl.a. AstraZeneca med Risperdal där en process med tjugosextusen patienter och anhöriga kräver miljardelopp.

Inom alternativmedicinen finns alternativ till psykiatrins giftiga droger. Den nya ”gröna mentalhälsovården” som är helt drogfri är ytterst effektiv. Varför vill man stoppa den?

– Follow the money!

 

 

Kosttillskott 60.000 gånger säkrare än mediciner

En ny undersökning visar att kosttillskott är bland det mest säkra vi kan utsättas för. Faktum är att det ligger allra lägst på riskskalan. Örtbehandling kommer inte långt ovanför. På helt andra sidan av riskskalan kommer skolmediciner. Att hamna på akutsjukhus hamnar i topp på skalan och är lika farligt som att vara soldat i krig.

Media har fört en konstant kampanj mot kosttillskott. Vi ser tidningarnas krigsrubriker: ”Kosttillskott är farligt” eller ”Omega-3 gör ingen nytta” och tror kanske att det måste ligga något bakom. Ja, betalda forskare, och ytterst Big Pharma, men även Big Food, är vad som ligger bakom – och därefter Big Media som går deras ärenden.

Låt oss se på den senaste kampanjen. Braskande löpsedlar och tidningsrubriker berättade: ”Omega-3 gör ingen nytta”. Om man inte kan säga att det är farligt, väljer man att säga att det inte gör någon nytta. Det var en svensk professor som lett en stor studie som uttalade sig – med hjälp av media. Lite längre ner i texten stod det att studien enbart gällde hjärt- och kärlsjukdomar – bland diabetiker. De flesta hade nog inte läst så långt. Och artikeln bara osade generaliseringar så att ALLA skulle inbegripas. INGEN skulle i fortsättningen köpa omega-3 som kosttillskott, var uppenbarligen syftet med artikeln.

På intet ställe i media stod det att man i studien enbart använde ett enda gram omega-3. Och i det hade den bäste professorn rätt; endast ett gram gör naturligtvis ingen nytta. Det måste vara minst 3-4 gram vid allvarligare tillstånd. Om man tar för lite insulin har det heller ingen effekt. På så sätt förstör man/vinklar man en undersökning.

Det stod heller inget i media att studien var betald av ett av världens största läkemedelsföretag, Sanofi, som tillverkar egen medicin för diabetiker och hjärt- och kärlsjukdomar. Resten säger sig nog självt. Jo, en sak till bör sägas. Den betalde professorn sade att man istället för att köpa omega-3 kapslar skulle äta fet fisk.

Nu gled kon ut på den hala isen med ett brak. Varför skulle förorenad omega-3 från fet fisk vara bättre än renad omega-3 i kapslar? För varifrån kommer denna feta fisk? Inte sällan från Östersjön, vars fisk är späckad med farliga miljögifter. En helt ny undersökning visar att miljögifterna i fisk i själva verket ORSAKAR diabetes.(3) och den odlade laxen lever ofta på pellets från kadaver och har inte någon omega-3 att tala om.

En fullständigt värdelös studie, om inte värre. Den betalde professorn har förvärrat situationen för diabetiker och skrämt upp övriga.

Renad omega-3 i höga doser har fantastiska effekter på både humör och kroppsfunktioner och är något av det viktigaste vi kan ta för att balansera upp mängden med inflammationsframkallande omega-6.

Samma sak när man med lika braskande rubriker nyligen hävdade att B och E-vitamin inte kunde förhindra hjärt- och kärlsjukdomar. När forskare granskade studierna som låg till grund för detta så såg man att personerna som granskades var fullproppade med andra mediciner, statiner och aspirin.

Att göra en undersökning på redan hjärtsjuka personer med kraftig medicinering, kanske inte berättigar uttalandet att kosttillskott inte fungerar. Andra undersökningar på friska personer visar på motsatsen.

Samma sak när man hävdade att betakaroten kunde framkalla lungcancer. Studien hade gjorts på storrökare – vissa med lungcancer. Man kunde lika gärna säga att rökning orsakar lungcancer.

De relativa riskerna

ANH- Allience for Natural Health har nyligen publicerat en undersökning, som åskådliggjorts med ett mycket talande diagram, som visar att kosttillskott är det säkraste ämne vi kan utsättas för. Samtidigt pågår kampanjer som försöker svartmåla dem och lagstifta emot dem – medan det att hamna på akutsjukhus är något av det farligaste vi kan råka ut för. Det innebär samma risk som att var soldat i Afghanistan, vilka båda är 300.000 gånger farligare än att ta kosttillskott.

Att ta mediciner är ”bara” ca 60.000 gånger farligare.

ANH har publicerat ett bubbeldiagram (enligt ovan) vars relativa storlek på bubblorna åskådliggör dödsrisken. Ett numeriskt diagram visar de jämförbara riskerna. Och då jämför man med så gott som allt farligt vi utsätts för:

 • Kosttillskott (x 1)
 • örtbehandling (x 8)
 • Värktabletter (x 348) … Allt fler förgiftas av värktabletter
 • Arbetsolyckor (x 658)
 • Drunkning (x 738)
 • Olyckor i hemmet (x 7.000)
 • Trafikolyckor (x 3.238)
 • MC-olyckor (x 35.319)
 • Biverkningar från medicin (x 62.000)
 • Inläggning på akutsjukhus (UK), medicinska skador som är möjliga att förhindras (x 293.006)

Detta ger förhoppningsfullt lite perspektiv på riskerna. Det finns fler fakta som stöder denna undersökning.

Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott. Enligt en rapport från USA:s giftinformationscentral orsakades inte ett enda dödsfall av kosttillskott. Däremot finns det rapporter om att 783.936 amerikaner dött inom medicinen – på ett år.

Trots medias alla varningar för kosttillskott så är det alltså inga som dött av dem. En rapport från amerikanska giftinformationscentral som presenterades iClinical Toxicology visar att inga dött från multivitaminer, inga från mineraler, inga från vitamin A, B, C, D eller E. 
(7)

Det fanns heller inga dödsfall rapporterade från örter, aminosyror, kinesisk medicin, ayurvedisk medicin, blågröna alger (stort medialarm i Sverige) eller homeopati. Trots det skall de stoppas.

Amerikanska giftinformationscentralen är den största och mest tillförlitliga i världen. Det finns 61 giftinformationscenter över hela USA som håller noggrann uppsikt över alla förgiftningsfall. Om alla de 154 miljoner människor som använder kosttillskott varje dag tar en tablett om dagen, så blir det 56 miljarder doser årligen. Om de tar 3-4 piller, vilka de flesta gör, blir siffran astronomisk.

Inga dödsfall

Så vad kommer larmet i media ifrån? Krigsrubrikerna i media. Var är kropparna? Granskar inte journalisterna rapporterna som kommer? Och vilka media har rapporterat den positiva nyheten:”Inga dödsfall”

I så fall skulle de säkert även kommit fram till den extremt oroväckande nyheten att biverkningar från receptbelagd medicin uppgår till 2,2 miljoner, och att antalet iatrogena (läkarframkallade) dödsfall i USA kan uppgå till 783 936. Kostnaderna för dessa är lika astronomiska.

Dessa höga siffror kan säkert ifrågasättas, men redan de officiella siffrorna är höga. Dessutom finns det ett mörkertal som aldrig redovisas till FDA biverkningscentral, som långtifrån är lika exakt som giftinformationscentralens. Man räknar med att rapporteringen av biverkningar till FDA bara utgör 1 – 10 procent av de verkliga siffrorna.

Men relationen mellan alternativmedicin och skolmedicin är det verkligt intressanta med dessa siffror. Och då kan man också förstå hur och varför media manipuleras.

Man kan också undra varför kinesisk medicin och ayurvedisk medicin skall förbjudas (noll dödsfall) i EU, samt så gott som alla örtpreparat och i praktiken alla homeopatiska medel. Det är EU:s livsmedelsverk, Efsa, som bestämt att alla hyllor skall tömmas på dessa medel (EC Directive 2004/24/EC).

 

Big Food

Då kommer vi till Big Food som börjar visa sitt fula tryne.

Det europeiska verket för säkerhet inom livsmedelsbranschen, Efsa, har nyligen avslöjats för att ha en mängd anställda som är direkt betalda av livsmedelsindustrin.(9) Det är bland annat av den anledningen vi fortfarande har aspartam och bisfenol, som bägge skapar ”ADHD-barn” och en hel del andra ”bokstavsdiagnoser” som skall behandlas med ännu giftigare psykdroger. Nu skall Efsa dock undersökas för intressekonflikter.

Ett av deras stora projekt senaste åren har varit att försöka stoppa kosttillskotten, och när det inte lyckats, förbjuda företag att säga vad deras respektive kosttillskott är bra för, vilket naturligtvis gynnar Big Pharma, som nu själva börjar köpa upp olika företag som producerar och säljer kosttillskott, när de märker att de fungerar långt bättre än deras mediciner. Ta exemplet med rödris, fermenterat ris, som sänker kolesterol lika bra som statiner, fast utan deras hemska biverkningar.

Big Pharma

Samtidigt säljs det skadliga mediciner ganska ohejdat. De kolesterolsänkande statinerna är rena dräparna med tiotusentals dödsfall. Psykiatrins antipsykotiska medel är också rena stordräparna och siffror på hundratusentals dödsfall har nämnts, där patienterna drabbas av övervikt, diabetes och för tidig död. Flera läkemedelsföretag har stämts, bl.a. AstraZeneca med Risperdal där en process med tjugosextusen patienter och anhöriga krävde miljardbelopp.

Bara inom de senaste åren har ett antal av de största läkemedelsbolagen fått betala närmare 20 miljarder dollar (140 miljarder kronor) i böter, skadestånd och förlikning för bedräglig marknadsföring och annat fuffens.

Inom alternativmedicinen finns alternativ till psykiatrins giftiga droger. Den nya ”gröna mentalhälsovården” som är helt drogfri och ofta använder kosttillskott är ytterst effektiv.

Varför vill man tysta och stoppa den?

Follow the money!

Kommentar

”Cocktaileffekten”
en otestad häxbrygd
.

Vården är ”kapad” av särintressen – för att sälja vacciner och läkemedel

Värden saknar en fungerande ledning, saknar uppföljning, feedback, kvalitetssäkring och saknar resultatansvar. Vården kostar Sverige mer än 350 miljarder kronor per år (10 % av BNP) – utan att leverera motsvarande.

Frågan är om de gör större skada än nytta?

Att ett läkemedel är godkänt innebär inte att det är säkert och verksamt. Det innebär bara att en studie, som oftast är styrd och manipulerad, har gett någon form av resultat. Läs mer:

Vad få vet är att läkemedel testas ett i taget. Men olika läkemedel påverkar varandra och man får ofta helt andra icke önskvärda effekter (biverkningar) när man kombinerar flera läkemedel. Det kallas för cocktaileffekten.

Det innebär att om du tar fler än ett läkemedel så är du en experimentpatient och i värsta fall en högriskpatient. Och med tanke på att många äldre tar runt tio läkemedel varje dag, så inses lätt vilka risker man utsätter sig för. Det sparat på maten till äldre vilket gör dem sjukare, men tio olika sorters läkemedel finns det pengar till, som i många fall gör våra äldre mycket sjukare. Helt klart har en hög läkemedelskonsumtion högsta företrädet.

Ett axplock av tidigare inlägg

Slutsats

Grundlurade …

Vi är idag grundlurade på hälsa och pengar.

Endast ett kunnigt och engagerat folk kan vrida utvecklingen rätt. Om vi nöjer oss med att göra ingenting så kommer ondskan att segra och Du och dina barn får betala notan.

Nu tar vi befälet och väljer kompetenta politiker den 14 september och sedan byter vi ut tjänstemän som agerar springschasar åt industrin, istället för att tjäna medborgare och samhället.

Ondska

”The only thing necessary for the triumph
of evil – is for good men to do nothing.”

Det enda som krävs för att ondskan ska segra
är att rättfärdiga medborgare gör ingenting.

Edmund Burke (1729 – 1797)

ζ

APPENDIX
.
Läkemedelsverket och vår lagstiftning är också ”kapad”

Representanter från Läkemedelsverket var närvarande under Sveriges första Homeopatiska forskningssymposium i Göteborg 12-13 oktober 2013 (läs mer…). Tjänstemännen från Läkemedelsverket föreläste om vilka regler som gäller för homeopati i Sverige och de delade också ut informationsblad

 • Läkemedelsbegreppet. Läs här…
 • Kosttillskott är livsmedel, läs mer…
 • Information om homeopatiska läkemedel, läs här…
 • Registrerade homeopatiska läkemedel i Sverige, läs mer…

ζ

Definition av ”läkemedel”

Läkemedelsbegreppet verkar vara ett beställningsjobb från läkemedelsindustrin, på något annat sätt kan formuleringarna inte tolkas.

Det innebär att läkemedelsverkets tjänstemän är läkemedelsindustrins springschasar, vilket slår hårt mot landets medborgare och samhällsekonomin.

Verkets ledning och dess tjänstemän är inmålade  i ett hörn som de inte själva kan ta sig ifrån. De behöver hjälp utifrån.

Detta är en politisk fråga och då duger det inte med politiker som likt badankor bara flyter med strömmen. Det behövs en politisk kraft som arbetar i medborgarnas och samhällets tjänst.

ζ

”Läkemedel”

”Läkemedel” enligt Läkemedelsverkets definition (klicka på bilden nedan för att förstora den):.

 

Det finstilta

I denna definition av läkemedel ingår ju även naturlig mat (!) och kosttillskott, som ju i allra högsta grad förebygger sjukdom, allt utom skräpmat som ju försämrar hälsan. Läkemedelsindustrin har således lyckats med att få Läkemedelsverket att muta in allt som förebygger sjukdom, att betraktas som läkemedel (!), vilket är fullständigt barockt.

Anledningen är självfallet att upprätthålla ett monopol på allt som är bra för hälsan och att blockerar allt som hotar världens mest lönsamma industri – läkemedelsindustrin.

Läkemedelsverkets text ger Big Pharma MONOPOL på hälsa, en industri som uppskattningsvis dödar 26.000 svenskar varje år med sina ”läkemedel”. Detta är i många stycket legitimerat ”kvacksalveri” som understöds av vårt egna statliga verk.

Antingen bluffar läkemedelsverket med detta informationsblad, eller så har de blivit förda bakom ljuset. Man tycker dock att de själva borde kunna genomskåda detta.

ζ

”Ett läkemedel är alla produkter som
förebygger, lindrar eller botar sjukdom”

ζ

”Sjukmedel” som dödar 26 000 svenskar varje år – hur klassas det?

Läkemedel som orsakar sjukdom då? Är det ett läkemedel? Ska t.ex. statiner betraktas som sjukdomsframkallande skräpmat och sortera under Livsmedelsverket tillsammans med margariner?

Sverkers soptunna i
programmet PLUS

ζ

Ska vi förbjuda livsfarliga ”läkemedel”?

Frågan är berättigad

”Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott. Enligt den senaste rapporten från USAs giftinformationscentral orsakades inte ett enda dödsfall av kosttillskott. Däremot finns det rapporter om att 783.936 amerikaner har dött av läkemedel – på ett år.”

ζ

Vad göra?

Ett förslag är att inte använda mer läkemedel än absolut nödvändigt, med tanke på att biverkningarna bevisligen är livsfarliga (speciellt när man kombinerar olika mediciner). I akuta lägen är ofta nyttan större än biverkan, medan det tenderar att var det motsatta vid kronisk sjukdom där man undertrycker symptom, istället för att lösa grundproblem.

Använd alternativ medicin och metoder där det fungerar, med minimal biverkan.

Den bästa medicinen är att se till att äta naturlig mat och gärna kosttillskott (dagens mat är utarmad på vitaminer och mineraler, jämfört med bara för femtio år sedan).

Därefter kan de vara nödvändigt med läkemedel.

Idag gör vi tvärtom, vi startar direkt med läkemedel och negligerar kostens läkande förmåga. Vi t.o.m. fortsätter att äta det som skadar. Vilket resulterar i kronisk sjukdom och svåra biverkningar. Detta beror till stor del på att läkarna saknar utbildning om kostens betydelse och de som har lärt sig på eget initiativ är förhindrade att bruka sin kunskap (de riskerar då sitt jobb. sin karriär och sin läkarlegitimation).

Det är få läkare som vågar utmana läkemedelsindustrin, med dess ekonomiska muskler och med dess inflytande på myndigheter och politiker. Istället offras patienterna.

Steg ett är att välja politiker som gör det möjligt att att hålla oss friska. Vi behöver också en lagstiftning och myndigheter som verkar i medborgarnas och samhällets tjänst.

De tjänstemän och politiker som vill fortsätta som läkemedelsindustrins springschasar får se till att byta arbetsgivare.

Detta fixar vi den 14 september – alternativt får vi en nota i knät som vi inte mäktar med, som sedan går vidare till barn och barnbarn. NU RÄCKER DET.

ζ

«Nutrition is the first principle of medicine»

Hippocrates (460 – 380 bC)

ζ

4 svar på Inga dödsfall från kosttillskott – men 783.000 dödsfall av läkemedel – och ingen bryr sig

 1. LEGITIMERAT KVACKSALVERI – ETT EXEMPEL

  Ett exempel på ”legitimerat kvacksalveri” är kolesterolsänkande mediciner som ordineras till 850.000 svenskar, med partiskt taget ingen positiv verkan alls, men med i många fall svåra biverkningar

  Kvinnor får endast biverkningar, varför 380.000 svenska kvinnor är utsatta för ”legitimerat kvacksalveri”. Vet inte svenska läkare vad de gör, eller offrar de medvetet kvinnors hälsa för att vara läkemedelsbolagen till lags?

  Män har inte heller någon större nytta v statiner. Doktor björn Hammarskjöld skriver:

  Bara se vad som händer om man tar ett kolesterolprov. De som har högsta kolesterolvärdet lever längst och är friskast. Mer än 90 % av alla över 65 har ett totalkolesterol som är över 5 mmol/L (godtycklig gräns satt av läkemedelsindustrin, normalt kolesterol är 4-8,8). Därför ska de med högsta kolesterolvärdet äta kolesterolsänkande statiner och få trötthet, demens, infektioner, muskelvärk, muskelsvaghet, hjärtsvikt, impotens och diabetes bland alla andra biverkningar för att en man av 400 ska få sin hjärtinfarkt uppskjuten mindre än två dagar. Och alla går på detta utan att tänka efter före. Tänk efter före!

  – Se snabbguide … Kolesterolmyterna

  Orsaken till detta ”kvacksalveri” är en miljard kronor som dessa ”läkemedel” inbringar plus alla läkemedel mot biverkningarna. Helsjukt och högst anmärkningsvärt att varken myndigheter eller politiker ingriper. Det är ju ett flagrant slöseri med livskvalitet, liv och pengar. Men ingen bryr sig.

  Därför måste nu folket bry sig och välja bort politiker som inte gör sitt jobb,den 14 september.

  – – –

  Debattartikel i DN för tre år sedan skriven av Sveriges oberoende expertis och fortfarande har inget hänt!!! I Sverige är det vanstyre som gäller, till varje pris.

  Läkare och forskare: Sanningen börjar komma fram. Över en halv miljon svenskar tar läkemedel mot förhöjda kolesterolvärden i onödan. De kolesterolsänkande läkemedlen – som används av över en halv miljon svenskar – minskar risken för att dö av hjärtinfarkt. Men detta gäller endast män som tidigare haft en infarkt. Effekten är dessutom beskedlig. Vad de flesta inte vet är att inget experiment med den här gruppen läkemedel (så kallade statiner) har lyckats förlänga livet för friska människor. Men nu börjar sanningen sippra ut. En omfattande analys av nätverket Cochrane Collaboration visar att statinbehandling endast har en bagatellartad effekt. Tvärtom finns det skäl att varna för de biverkningar som en okritisk användning av statiner kan ge, skriver artikelförfattarna.

  Läs mer … DN

  Läs även … Mai-Lis Hellénius och Lipitor

  – – –

  Om du är en av dessa 850.000 svenskar så är du grundlurad och skattebetalarna är blåsta på minst en miljard skattekronor varje år. Observera att om man bestämmer sig för att sluta med statiner så är det klokt att gradvis trappa ner under flera veckors tid, så att kroppen hinner anpassa sig.

  Vårdens auktoriteter och läkare förbrukar nu i snabb takt sitt förtroendekapital och frågan som uppstår är varför vi med skattemedel ska finansiera ”legitimerat kvacksalveri” och varför tillåter vi myndigheter att bedriva häxjakt på att allt som hotar läkemedelsindustrins monopol.

  Förlorare är alla patienter som förnekas den bästa vården och samtliga medborgare som får stå för notan.

   

   

kommentarer, 674 Visningar

Kommentarer

kommentarer

jim

Posts Google+

Välkomna till min blogg, här kan ni ta del av mina framgångar och mot gångar samt lite tips och trix! :) Tävlar i Athletic fitness och har lite planer att tävla i Thaiboxning får ser hur detta slutar..