Min Pre-Workout Combo!

18 januari, 2016
18 januari, 2016

Nu tycker jag det är tid att avslöja min hemliga combo inför gymmet 😉

Ingen direkt hemlighet men förklarar lite hur jag gör och vad som verkligen funkar för mig och kanske även för dig?

Jag väljer att till den större delen ha en måltid med långsamma kolhydrater för att förhindra en insulin spik innan träningen då det är mindre bra. Dessutom kan för mycket snabba kolhydrater gör sa att magsmältningen behöver mycket energi vilket gör att du tappar styrkan och energin i musklerna på grund av glycogen omvandlingen, ni har säkert känt det förut till exempel när man käkar världens största buffé och en timme senare ska man träna, matkoma delux… En del snabba kolhydrater är inte farligt men jag försöker inte överstiga 20g snabba innan träningen. Tillsammans med det ska jag ha i mig minst 30g till vilket då består av långsamma, tex 2 äpple, knäckebröd, fullkornsbröd, havregryn etc. Cirka 10 minuter innan jag börjar värma upp dricker jag följande:

Bodyscience Vip-X 2.0

EAA-XX

3-PH-CM Creatin

Under träningen dricker jag mycket vatten minst 1 liter, och dessutom utöver det dicker jag BCAA-XX hallon lakrits tillsammans med 4g Bodyscience Beta Alanine

Har jag inte ätit en måltid med kött de närmsta 3 timmarna innan träningen har jag även i EAA-XX för att komplettera med de essentiella aminosyrorna också.

Post workout dricker jag sedan 35g whey och 10g casein mixat tillsammans med en banan som är rikt på kalium vilket är bra att få i sig efter träningen.

Mitt lilla knep är att försöka skifta mellan tillskotten som levrar pump (ökar blod cirkulationen) för att förhindra att man bli resistent mot dem då kroppen anpassar sig. Tex, 4 veckor med Agmatin, 4 veckor med L-Arginin och 4 veckor Beta Alanine, 4 veckor Beta Alanine och lite Agmatin etc. På så vis får jag sjukt bra resultat av alla produkter HELA tiden tycker jag, man lurar kroppen helt enkelt.

In English using google translate:

Now I think it’s time to reveal my secret combo for the gym;)

No direct secret but explains little about how I’m doing and what really works for me and maybe for you too?

I choose the most have a meal with slow carbohydrates to prevent an insulin spike before exercising when it is less good. Furthermore, too much simple carbohydrates causes the food digestion to steel a lot of energy, which means you lose strength and energy in the muscles due to glycogen transformation, you have surely known it before, for example when you eat the largest buffet and an hour later should you train, and you get sleepy as hell … Some simple carbohydrates are not dangerous but I try not exceed 20g fast carbs before your workout. Along with that, I have in me at least 30g of which then consists of slow, for example, 2 apples, 100% crisps bread, whole wheat bread, oatmeal, etc. About 10 minutes before I start to warm up, I drink the following:

Bodyscience Vip-X 2.0

EAA-XX

3-PH-CM Creatin

During training I drink a lot of water at least 1 liter and also beyond the dicker I BCAA XX raspberry licorice together with 4g Body Science Beta Alanine

I have not eaten a meal with meat for the next three hours before practice, I have also in the EAA XX to supplement with the essential amino acids as well.

Post workout drink I then 35g 10g whey and casein mixed with a banana is rich in potassium which is good to get in after exercise.

My little trick is to try to switch between additions clotting pump (increases blood circulation) to prevent it becoming resistant to them when the body adapts. For example, 4 weeks Agmatine 4 weeks with L-Arginine and 4 weeks Beta Alanine, four weeks Beta Alanine and little Agmatine, etc. This way, I get sick good performance of all products constantly, I think, tricking the body simply.

L-arginine

EAA-XX – Essentiella aminosyror

Pwo combo

 

kommentarer, 443 Visningar

Kommentarer

kommentarer

edling

Posts Google+