Många små steg

15 december, 2015
15 december, 2015

Året går mot sitt slut. Festblåsor och höjda bubbelglas ackompanjeras snart av nya löften om en smäckrare badsäsong 2016. Men innan du står där och blickar ut över himlen samtidigt som hedersorden haglar i takt med fyrverkerierna, skulle jag gärna vilja presentera en idé för dig. Only the sky is the limit (och inte ens det om du frågar mig), men vägen dit kan vara mer eller mindre lyckad. Min idé, som givetvis inte är min från början, kommer ta dig till skyarna. Men bara om du vågar lita på att ta det lite lugnt. Ok, nog med tjôt, här är idén som på riktigt kan förändra ditt liv:

 

kaizen

Låt mig presentera Kaizen (改善). Kaizen är en japansk princip som handlar om hur något successivt kan förbättras genom små men kontinuerliga förändringar. Principen går ut på att förändringarna som görs baseras på var något befinner sig i detta nu. Om ett företag har en produkt som behöver arbetas om, så arbetas produkten om i etapper. Om produkten istället skulle arbetas om helt från scratch, är allt tidigare arbete ogjort. Meningen är att produkten skall förbättras -inte avvecklas! Ett förbättringsarbete kan aldrig utföras om produkten hela tiden görs om på nytt. Det är lockande att tro att man kan göra något nytt mycket bättre om man slopar det gamla helt och hållet (vilket självklart händer ibland det med). Men faktum är att en produkt som tillåts leva, som successivt utvärderas och omarbetas, kommer vara bättre anpassad till det som faktiskt efterfrågas och behövs.

Detsamma gäller förändringar i ditt eget liv!

Ditt nyårslöfte är kanske att du skall börja äta bättre eller träna oftare. Inled då inte med att slänga all mat du redan har hemma för att istället börja med någon våldsdiet. Mitt tips är att du istället gör så här:

Byt ut 10% av det du redan äter (som du vill äta mindre av) mot något du önskar att du åt mer av. Implementera förändringen tills den är etablerad i din vardag och i ditt liv. Enkelt beskrivet: tills du inte längre känner av den. Först då är det dags för nästa förändring. Same same. 10% av det du vill ta bort ur din nuvarande kost, byts ut mot något du vill lägga till.

Du baserar alltså din nya kosthållning på den kosthållning du redan har, men satsar på mycket små förändringar och tillvänjningar. Du skriver med andra ord inte om historien helt från början, utan satsar på nya kapitel med nytt innehåll allteftersom berättelsen tar form. Det kan låta krasst, men det här är ett av väldigt få råd jag kan ge när det gäller mat. Men jag vet att det fungerar!

Detsamma gäller träning. Börja där du är. Du kan inte gå från noll till 100, eftersom varken kroppen eller ditt psyke kommer att gilla det. Är du en soffpotatis idag? Blir du matt enbart av tanken på att röra dig? Försök då hitta vad som helst i ditt liv som skulle innebära en gnutta mer motion. Det gamla slitna rådet att gå av bussen en hållplats innan destinationen är visserligen slitet. Men ja, det är en bra idé. Det kanske rör sig om några hundra meter och det kanske kännas som att det egentligen inte spelar någon roll. Men det gör det. Allt spelar roll när man lever efter Kaizen! Varje steg räknas!

 

 

stairway to heaven

 

 

Varför fungerar Kaizen?

Slutmålet för livsstilsförändringar är att hitta en metod som passar dig. Men hur skall du lära dig vad som passar dig om du ständigt börjar om från noll? Att slopa allt du redan vet är ett uttryck för en ganska negativ drivkraft. Den bygger på att du utgår från att det du redan vet och kan är dåligt. Alla vuxna människor har djupt inrotade vanor, som inte kan elimineras med våld. Om du istället tänker att det du redan gör är bra, men att det behöver förbättras, ger du liv åt en positiv kraft. Positiva krafter är, på sikt, starkare krafter.

Många vill ha en quick fix. Många kan tänka sig att försöka gå ner tio kilo på en månad. Eller öka maxen i bänk med 20 kilo på samma tid. Men en quick fix kan aldrig bli något annat än en snabb lösning. Varför inte hellre lägga ett år på samma sak? Gradvisa, knappt märkbara förändringar, är nyckeln till ett framgångsrikt förbättringsarbete!

 

checklista

 

 

 

 

kommentarer, 288 Visningar

Kommentarer

kommentarer

alexandra

Posts Google+